Робота логопеда

09.Сер.2022
Робота логопеда

Мовленнєві проблеми сьогодні стали досить поширеним явищем. У третини обстежених дітей можна виявити мовленнєві вади. Деякі мовленнєві вади позначаються на інтелекті дитини. Відома влучна фраза англійського невролога Джексона: “Інтелект іде в упряжці мовлення”.

Справді, затримки в розвитку мовлення спричиняють затримку розумового розвитку дитини, обмежують її загальний потенціал. Мовленнєві проблеми в подальшому житті дитини спричиняють погану успішність у школі.

Вчитель-логопед нашого дошкільного навчального закладу:

  • Планує і здійснює навчально-корекційну роботу з дітьми, які мають вади в мовленні, з урахуванням характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей, забезпечує умови для здійснення навчально-корекційної роботи.
  • Своєчасно обстежує мову дітей.
  • Проводить групову, підгрупову і індивідуальну корекційну роботу з подолання вад звуковимови.
  • Планує і проводить фронтальні логопедичні заняття та забезпечує їх дидактичними матеріалами.
  • Складає перспективний та щоденний план корекційної роботи з дітьми відповідно до мовних вад.
  • Використовує активні форми й засоби активізації розвитку мови, фонематичного сприймання, попередження дизграфії, усунення заїкуватості.
  • Забезпечує умови для засвоєння дітьми навчальних та компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових індивідуальних особливостей дітей.
  • Вивчає і фіксує динаміку розвитку мови дітей, планує напрямки навчання, виховання та реабілітації кожної дитини.
  • Відвідує всі види занять в логопедичній групі для забезпечення сумісної роботи з вихователем по виправленню вад звуковимови.
  • Надає консультативну допомогу педагогічним працівникам закладу, а також батькам вихованців.
  • Бере участь в усіх формах роботи з кадрами дошкільного навчального закладу і методичних об’єднаннях міста.
  • Забезпечує поповнення логопедичного кабінету методичними, дидактичним, розвиваючими посібниками, підбирає й виготовляє дидактичний матеріал щодо проведення корекціної роботи з розвитку мовлення дітей.
  • Систематично підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
  • Настановленням та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
  • Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.