Сучасний розвивально-освітній простір – запорука успішної соціалізації дошкільника

24.Лип.2020
Сучасний розвивально-освітній простір – запорука успішної соціалізації дошкільника

“Почніть робити те, що треба. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе”. 

(Св. Франциск Ассізький)

   

 Нині освітні процеси в Україні відзначаються неординарністю, пошуком нових підходів до виховання та навчання дітей. Виховати компетентно творчу дитину може лише компетентний, творчій вихователь. Модель сучасного вихователя предбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути в постійному творчому пошуку. 

    Сучасній дитині необхідно не стільки багато знати, скільки послідовно і доказово мислити, проявляти розумову активність. Зміст і методи навчання дошкільнят спрямовані на розвиток уваги, пам’яті, творчої уяви, на вироблення вміння порівнювати, виділяти характерні властивості предметів, узагальнювати їх за певною ознакою, отримувати задоволення від знайденого рішення. Коли дитина сама діє з об’єктами, вона краще пізнає навколишній світ, тому пріоритет в роботі з дітьми слід віддавати практичним методам навчання. У зв’язку з цим перед нами, педагогами, стоїть завдання пошуку нових нестандартних форм взаємодії з вихованцями. На зміну традиційному приходить продуктивне навчання, яке спрямоване на розвиток творчих здібностей, формування у дошкільнят інтересу до творчої діяльності. 

    Педагогічну творчість, яка сприяє вирішенню даного завдання, реалізували в своїй роботі наші вихователі Карпець С.А., Ковальчук Т. А. та Бєлова І.О.